Nakon obustavljenih postupaka na Upravnom sudu temeljenih prema odredbi članka 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (” Narodne novine”, broj 137/09), pokrenuli smo Ustavne tužbe.

 U navedenom Zakonu o  Izmjenama i dopuni Zakona “postupci započeti po odredbama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata  i članova njihovih obitelji ( “Narodne novine”, broj: 174/04, 92/05, 2/07, 107/07 i 65/09.) za priznavanje statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, statusa dragovoljca iz Domovinskog rata…..koji na dan stupanja na snagu ovog Zakona nisu okončani pravomoćnim rješenjem, obustavljaju se”.

Ne ulazeći uopće u problematiku, ne uvažavajući činjenice, Upravni sud je svim dragovoljcima  naoružanih oodreda Narodne zaštite , obustavio postupak,  obrazlažući to člankom 15. Zakona o Izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja ( NN 137/09).

Iako je Upravni sud kod sebe te predmete vodio još od 1999. godine, presuđivao u našu korist, iako su se loptali nama u prvostupanjskim , drugostupanjskim  postupcima i sporovima nekoliko puta, Upravni sud je ipak obustavio naše postupke! 

Poznato je da je kasnije Ustavni sud ukinuo čl. 15. Zakona o izmjenama i dopuni Zakona o pravima hrvatskih branitelja….( NN.137/09).

Mi smo pojedinačno, pokrenuli tužbe na Ustavnom sudu Republike Hrvatske tvrdeći da je Upravni sud obustavio naše sporove, pozivajući se na članak 15. Zakona( 137/09) u kojem se spominju zakoni  iz 2004., 2005., 2007., i 2009. godine, a mi smo pokrenuli upravne postupke i sporove po Zakonu iz 1996. godine i vodimo ih više od deset godina! Ustavni sud naše tužbe odbacuje!

Zakon o upravnom postupku i sporovima je jasan i ovdje je u cijelosti prekršen. 

Tako nije odlučio Ustavni sud. Naše je tužbe odbacio. Iz svega je jasno: ili su suci ustavnog suda nestručni, u što ne vjerujemo, ili donose  političke odluke.

U svakom slučaju, u mnogo čemu su zakinuti naoružani dragovoljci odreda Narodne zaštite, oni su diskriminirani u odnosu na drugu braniteljsku populaciju, oni nisu neka izmišljotina na papiru i na  plaći, oni su bili prvi, u najpresudnijim danima  i dali su sve za obranu Domovine u najpresudnije vrijeme  stvaranja Hrvatske , prije službenog formiranja OSRH! Naoružani dragovoljci  Narodne zaštite imaju svoje ime i prezime i ne skrivaju su u nikakvim tajnim  registrima. Ako se povjesne stvari ne postave na svoje mjesto i u pravo vrijeme , bojimo se da nam se loše piše. 

U svakom slučaju, mi na ovom nećemo stati. Mi idemo dalje i vjerujemo da će pravda i istina pobijediti!