Obavješćujemo članstvo da je profunkcionirala Zaklada hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji. Usvojeni su svi akti potrebni za rad Zaklade. Sjedište je u Zagrebu, Bogovićeva 2. tel:01/ 487 6750, fax: 01/ 487 60 48, e-mail: zaklada.branitelja@zg.t-com.hrwww.zaklada-branitelja.hr Na web stranici možete pronaći potrebne upute i obrasce, kao i u našoj Udruzi. Važna napomena:Na adresu Zaklade isključivo pismenim putem šaljite popunjene  zahtjeve uz svu traženu dokumentaciju. Upravni odbor Zaklade: Marija Dujić, predsjednica,  Tom Kačinari, zamjenik predsjednice te članovi: Tihomir Treščec, Željko Marijanović, Renato Mittermayer, Zoran Komar i Božica Šolić. Upravitelj Zaklade je Zvonko Milas a zamjenica upravitelja Silvana Klišanin. Pristigle podneske zahtjeva obrađuje stručna služba i  upravitelj Zaklade i dostavlja matičnim Povjerenstvima koji utvrđuje opravdanost zahtjeva. Konačnu odluku donosi Upravni odbor Zaklade.