Časnim dragovoljcima koji su sudjelovali u blokadama i osvajanjima vojarne u Križevcima, na svečanosti u petak, 9. rujna 2011. bit će uručena “Viteška povelja 13. rujna 1991.” Tom prigodom Povelje će biti uručene stodvadesetosmorici ( 128 ) dragovoljaca ili članova njihovih obitelji.