Iz pročitane presude hrvatskim generalima jasno je da je cijela optužba temeljena na brijunskim transkriptima. Zato smo malo pogledali Zakon o arhivskom gradivu i arhivima koji je stupio na snagu 29, rujna 1997., a potpisao ga je predsjednik  Republike Hrvatske dr. Franjo Tuđman.

Tako  članak 2.  Zakona glasi:

Arhivsko je gradivo od interesa za Republiku Hrvatsku i ima njezinu osobitu zaštitu

Arhivsko i registrativno gradivo zaštićeno je bez obzira na to u čijem je vlasništvu ili posjedu, odnosno kod koga se nalazi, te je li registrirano ili evidentirano.

– Na zaštitu arhivskog gradiva primjenjuju se propisi o zaštiti kulturnih dobara.”

članak 3. Zakona glasi:

Arhivsko i registrirano gradivo koje sadrži podatke što se odnose na obranu, međunarodne odnose i na poslove nacionalne sigurnosti, uključujući one za održavanje reda i mira, te na gospodarske interese države, a čijim bi objavljivanjem nastala štetna posljedica za nacionalnu sigurnost ili nacionalni interes Republike Hrvatske, dostupno je korištenje po isteku od 50 godina od njegova nastanka, ako posebnom propisom nije drugčije određeno.”

Kako je moguće da zaštićena arhivska građa završi u Haagu i tko je odgovoran za to?