Prema najnovijim Rješenjima MORH-a povučen je Naputak ministra obrane o provedbi Zakona

Pravna služba Ministarstva obrane u nekoliko primjera poništila je negativna rješenja prvostupanjskog tijela ( Uprave za obranu Zageba) i predmet vratila istoj Upravi na ponovni postupak. Dragovoljac, naš član vodio je upravni spor od 2002.godine, koji je uvažio njegovu tužbu. Ministarstvo obrane nije postupilo prema uputama Suda i donijelo pozitivno rješenje, već je predmet vratilo prvostupanjskom tijelu tj. Upravi za obranu Zagreba. Uprava za obranu odbila je dragovoljcu priznati status dragovoljca s osnove pripadnosti  naoružanom  odredu NZ, tvrdeći da mu nedostaje 6 dana tj. da je mogao biti naoružan od 30.7.-24.12.1991.Naš prijatelj, dragovoljac uputio je ponovno žalbu Ministarstvu obrane i MORH je njegovu žalbu uvažio te predmet vratio opet Upravi za obranu Zagreba. Citat iz Rješenja Pravne službe Ministarstva obrane:” … Naime, Upravi sud RH postupajući po tužbama ovakvog ili bitno sličnog činjeničnog stanja ( u upravnim predmetima priznavanja statusa hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata temeljem pripadnosti naoružanim odredima Narodne zaštite ) ocijenio je da je stajalište nadležnog tijela koji je prethodio donošenju rješenja, a koje u obrazloženju razloga za odbijenje zahtjeva navodi datum 30. srpnja 1991. ima uzeti kao datum od kada se računa pripadnost naoružanim odredima Narodne zaštite, jest u suprotnosti s odredbom stavka 2. članka 2. ZPHBDR-a, budući da se, u skladu s tom odredbom Zakona, pod oružanim otporom agresoru i djelovanjem u izravnoj vezi s tim otporom podrazumijeva vrijeme od 05. kolovoza 1990.do 30.lipnja 1996. godine, Dakle, Upravni sud je zauzeo stajalište da nema zakonske zapreke da se sudjelovanje u odredima Narodne zaštite i prije 30. srpnja 1991. utvrdi kao oružani otpor agresoru i sudjelovanje u izravnoj vezi s tim otporom.

Sudska praksa ukazuje na stajalište da način na koji je obrazložena Naredba ministra obrane od 30. srpnja 1991. ne bi bilo zakonske mogućnosti prema članku 2. ZPHBDR-a , da se i jednom pripadniku Narodne zaštite utvrdi to svojstvo, jer do 24. prosinca 1991. nitko ne bi mogao pripadati tim odredima pet mjeseci. Slijedom navedenog, a uvažavajući sudsku praksu Upravnog suda RH, prvostupanjsko tijelo će u ponovljenom postupku na nedvojben način utvrditi sve pravno relevantne činjenice i na temelju tako utvrđenog činjeničnog stanja  odlučiti o zahtjevu žalitelja odnosno prvenstveno odgovoriti na pitanje da li je žalitelj u spornom razdoblju pružao oružani otpor agresoru ili djelovao u izravnoj svezi s tim otporom, odnosno da li se njegove aktivnosti i djelovanja mogu podvesti pod odredbe članka 2. stavak 1.,2., i 5. ZPHBDR-a….” Hoće li se načalnici uprava i ureda za obranu pridržavati ovih uputa,   hoće li nam se netko ispričati što je godinama diskvalificirao i obezvrjeđivao sve ono što smo napravili u najpresudnijem vremenu prije međunarodnog priznanja RH i sve dragovoljno ( bez mobilizacijskog poziva ) i besplatno…Vrlo brzo ćemo vidjeti !