Danas , 24. listopada 2011. u 10,00 sati u Zagrebu u Ministarstvu obrane, Uprava za ljudske resurse, održan je sastanak  predstavnika Udruge i MORH-a zbog problematke vezane uz neprovođenja Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, u člancima koji se odnose na priznavanje statusa hrvatskog branitelja-dragovoljca naoružanim dragovoljcima odreda Narodne zaštite. Izaslanstvo Udruge bilo je u sastavu: Ivan Posilović predsjednik, Marija Dujić glavna tajnica i Držislav Tadić pravnik Udruge.Upravu za ljudske resurse predstavljala je načelnica gđa. Snježana Ivezić te pravnik gosp. Luka Tomrlin. U jednosatnom sastanku izaslanstvo Udruge iznijelo je problematiku vezanu uz neprovođenje ZOPHBDR ,  diskriminacijskog odnosa u  odnosu na drugu braniteljsku populaciju i šikaniranje dragovoljaca Narodne zaštite od strane MORH-a te višegodišnjih ( preko deset godina !) upravnih i sudskih postupaka.Sukladno iznijetom, zatraženo je da se riješe postupci u tijeku, nakon presude Ustavnog suda. Dostavljen je i Prijedlog Zakona o Izmjena i dopunama Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata, s Konačnim prijedlogom zakona u kojem stoji:

” članak 1.

U Zakonu o pravima  hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji ( Narodne novine br.174/04.,92/05.,02/07.,65/09.,137/09., i 146/10), u članku 2. stavak 1. riječi ” koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci i do 24. prosinca 1991. godine” – brišu se.

Obrazloženje:

predlaže se brisanje riječi ” koji je u njima proveo najmanje 5 mjeseci do 24. prosinca 1991. godine” čime bi se ukinuo diskriminirajući položaj pripadnika Narodne zaštite u odnosu na ostale pripadnike Oružanih snaga Republike Hrvatske, te bi se ZOPHBDR uskladio s Odlukom Ustavnog  suda od 15. prosinca 2010. godine.”     

O sastanku su bili obaviješteni i predstavnici  MOBMS-a, koji su bili i predlagatelji važećeg Zakona, ali se sastanku nisu odazvali.