Svi dragovoljci Narodne zaštite koji su vodili upravne postupke ili sporove, a postupak je obustavljen temeljem Izmjena i dopuna Zakona o pravima hrvatskih branitelja i članova njihovih obitelji neka se jave u Udrugu!