Narodna zaštita u Domovinskom ratu

Naslov: Narodna zaštita u Domovinskom ratu

Autori: Dražen Najman, Ivan Posilović i Marija Dujić

Opis knjige: Knjiga Narodna zaštita u Domovinskom ratu je velik vrlo zahtjevan i odgovoran projekt.

Ova knjiga obuhvatila je jedinice i stožere NZ po mjesnim zajednicama, općinama i gradovima republike Hrvatske.

Naglasak smo stavili na naoružane odrede, a vrlo malo smo se doticali neoružanog dijela NZ. Time smo željeli dokazati da je NZ bila i formirana zbog obrane RH, ali i pokazati da se Narodna zaštita od samih početaka, od travnja 1991. godine razvijala i razvila u oružanu silu, što nam je nekolicina i kompetentnih i odgovornih stručnjaka u knjizi isto i potvrdila.

Isto tako u knjizi smo pokazali da je NZ nastavila s vojnim zadaćama i nakon Naredbe o ustroju Domobranstva od 31.12.1991. godine, te se postupno počela gasiti od proljeća 1992. godine., a s radom prestala do kraja godine.

Zbog skromnih sredstava s kojima smo krenuli u projekt i koja su nam bila na raspolaganju nismo obradili sva područja djelovanja NZ koja smo željeli.

Iz tog razloga protekle su dvije godine do knjige istih autora: Blokade i osvajanja vojarni i vojnih objekata JNA u Hrvatskoj 1991 .