Hrvatski državni arhiv je prepoznao značaj naše Udruge te nam  dopisom Klasa 612-06/12-07/56, Urbroj: 565-09/13-12-2 dostavio:

–  Uvjerenje o upisu u Evidenciju stvaratelja arhivskog gradiva, 

 – Rješenje o kategorizaciji stvaratelja arhivskog gradiva prve kategorije,

– Rješenje o upisu u Upisnik vlasnika i imatelja privatnog arhivskog gradiva u Republici Hrvatskoj.

 Gore navedeno se odnosi i na sve podružnice i ustrojstvene oblike Udruge dragovoljaca Narodne zaštite Domovinskog rata u Republici Hrvatskoj.