• Radne akcije u Vukovaru u organizaciji Udruge Narodne zaštite