• Polaganje vijenaca 15. obljetnica Narodne zaštite